ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medverka till förverkligandet av de musikpolitiska mål som stiftarna fastlagt. Detta sker genom att stiftelsen dels utövar huvudmannaskapet för från staten övertagna verksamheter dels i övrigt utvecklar och stödjer musiklivet i regionen i enlighet med huvudmannens anvisningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Musik i Skåne
Organisationsnummer:838201-2733
Adress:
  • Kanalgatan 30
  • 291 34 Kristianstad
Telefonnummer:044-20 58 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS