ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn och ungdom för skapandet av ett gott förhållande till miljö, natur och friluftsliv. Ändamålet skall tillgodoses genom att stiftelsen låter uppföra en fastighet i Lidingö kommun samt därefter upplåter denna åt Barnstugeföreningen I Ur & Skur Mulleborg att därstädes bedriva förskoleverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mulleborg
Organisationsnummer:802426-1854
Adress:
  • Ann-Cathrine Nilsson
  • Raketstigen 13
  • 181 57 Lidingö
Telefonnummer:08-767 64 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS