ÄNDAMÅL

I den donerade egendomen skola kostnadsfritt lämpliga lokaler upplåtas för hemgårdsverksamhet på kristlig social grund i Stockholm. Som sådan verksamhet för närvarande på ett erkännansvärt sätt utövas av Stockholms Kristliga Studentförbunds settlement Mäster Olofsgården, skola, så länge Mäster Olofsgården fortsätter denna verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med sitt nuvarande program, för verksamheten erforderliga lokaler inom fastigheten upplåtas till denna sammanslutning. Lokaler, som icke erfordras för hemgårdsverksamheten, skola genom uthyrning göras inkomstbringande. Av det överskott, som uppkommer på denna uthyrning, skall årligen minst en femtedel läggas till en fond, avsedd att tagas i anspråk för mera omfattande reparationer och moderniseringsarbeten, som framdeles kunna bliva, erforderliga. Om möjligt bör fastigheten icke för sådana eller andra ändamål belånas utöver det nuvarande kassalånet. Återstående del av den behållna avkastningen skall användas till främjande av hemgårdsverksamheten och sålunda under ovan angivna förutsättning redovisas till Mäster Olofsgården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mäster-Olofsgårdens Hemgård
Organisationsnummer:802002-4041
Adress:
  • Setterwalls Advokatbyrå AB, Fred Wennerholm
  • Box 1050
  • 101 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59889000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 842 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS