ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: genom

1. författarskap och bokutgivning

2. enskild själavård och personlig vägledning

3. sammankomster för gemensam kontemplativ andakt samt

4. undervisning, symposier och konferenserhjälpa människor idag att komma tillrätta med aktuella centrala andliga och samhälleliga frågor och att finna en gångbar väg till en i idag fungerande människo- och verklighetsuppfattning på grundval av en universellt giltig andlighet där människans kontemplativa erfarenhet fungerar som fundament.Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10% och högst 20% av nettoavkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mäster Eckhart-Sällskapet
Organisationsnummer:802426-7232
Adress:
  • Lisbeth Gustafsson
  • Sankt Persgatan 19
  • 193 32 Sigtuna
Telefonnummer:0706-51 78 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS