ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas som bidrag till kostnaderna för anstaltens vid Bräcke eller annorstädes bedrivna verksamhet för vård av CP-barn. Om anstaltens styrelse finner, att den inte längre behöver använda medlen för detangivna ändamålet, må den på annat sätt använda avkastningen till att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märta Lundquists donation till Göteborgs Diakonissanstalt
Organisationsnummer:855104-1711
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 171 536 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS