ÄNDAMÅL

Att bygga och förvalta en moské i Märsta antingen genom att köpa en fastighet och omvandla den till en moské eller köpa en tomt och bygga en moské på den. I andra hand ska styrelsen även bygga och förvalta ett kuturcentrum innefattande bl.a. utbildning och stidieverksamhet, barnomsorg samt fritidsanläggningar med kringliggande aktiviteter för barn och familjer i anslutning till moskén. Om stiftelsens första och andra handsändamål inte går att uppfylla ska bidrag överlämnas till andra moskébyggnationsprojekt, i första hand i Sverige, och i andra hand utanför Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märsta Moské
Organisationsnummer:802477-8782
Adress:
  • Box 87
  • 195 22 MÄRSTA
Telefonnummer:073-7441591
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS