ÄNDAMÅL

årliga avkastningen utbetalas till släktföreningens styrelse, för att efter dess beprövande såsom understöd utdelas till person eller personer. Skulle ifrågavarande tre Mörnerska ätter helt och hållet utgå i Sverige, så att person, berättigad att ifrågakomma såsom understödtagare, ej längre finnes till, då skola de under Riddarhusdirektionens förvaltning stälda medel af Mörnerska slägkfonden tillfalla Riddarhuset, och den årliga avkastningen af fonden, sedan minst 20 % af sa,,a afkastning lagts till kapitalet, användas till understöd åt svenska medlemmar af Riddarskapet och Adeln, tillhörande andra å Riddarhuset introducerade ätter, med företräde för sådana, som kunna styrka sig härstamma från ofvannämnda Mörnerska ätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mörnerska Släktfonden med Stockumlafonden
Organisationsnummer:802423-3457
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS