ÄNDAMÅL

Inkomsten som uppkom vid försäljningen av av den på Moritz Franchels bekostnad utgivna, av A.W. Flach, H. Juhlin-Dannfelt och G. Sundbärg författade, kartverket ”Sveriges Jordbruk vid 1900-talets början” skall användas för att vid ett kommande halv- eller helsekelskifte utge ett nytt verk av samma art.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Moritz Fraenchels fond
Organisationsnummer:802409-6219
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS