ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att i egen regi eller genom uppdrag erbjuda professionell habilitering och rehabilitering av vuxna dövblinda och döva med tilläggshandikapp, erbjuda utbildning av dövblinda och döva ungdomar och vuxna samt att genom forskning och utveckling tillskapa resurser, metoder och kompetens inom dessa specialområden. Stiftelsen äger rätt att utifrån befintlig eller uppnådd kunskap och erfarenhet även innefatta andra grupper med kommunikationshandikapp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mo Gård
Organisationsnummer:825003-7242
Adress:
  • Conny Eriksson
  • Mandelblomsvägen 41
  • 612 46 Finspång
Telefonnummer:0703-768848
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 186 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS