ÄNDAMÅL

Utdelning skall företrädesvis användas för: – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit – belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamheteller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola – stipendium för fortsatt utbildning – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål – förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mjölby kommuns Skolfond
Organisationsnummer:823001-0095
Adress:
  • Mjölby kommun
  • 595 80 MJÖLBY
Telefonnummer:0142-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:657 921 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS