ÄNDAMÅL

En femtedel af inflytande årsräntan lägges till kapitalet. Fyra femtedelar af årsräntan, skall användas till aflönande af en professor eller lärare i Kemi vid Högskolan, eller till tvenne eller flera sådana platser, då fonden så tillvuxit att dess årliga afkastning, under fortsatt tillämpning af bestämmelsen i tredje punkten, blir större än hvad som må anses för allenast en lärare lämpligt och erforderligt. Om och när under tidens lopp fondens tillgångar, möjligen blifva större än som erfordras för hela den Kemiska Undervisningen vid Högskolan, aflöning utaf fonden till lärare i andra naturvetenskapliga grenar och i juridisk må ske, /dock städse med tillämpning af hvad i tredje punkten bestämmes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Minne av Wagener Smitt till kemiska undervisningen
Organisationsnummer:802403-1489
Adress:
  • ekonomiavd.
  • Stockholms universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS