ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att-verka för kvinnors kunskaps- och kompetensutveckling samt utbildning i regionen-verka för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetsliv och samhälle-främja nordiskt och europeiskt samarbete-öka kvinnorepresentation i beslutande församlingar på alla nivåer i privat och offentlig verksamhet-stimulera flera kvinnor att engagera sig i samhällsdebatten-verka för ökad utbildning och undervisning om ny teknik och då särskilt informationsteknik för kvinnor-sprida information och kritiskt granska beslutsprocessen på regional, nationell och Europanivå-utveckla kontakter med nordiska och europeiska kvinnor-bedriva opinionsbildande verksamhet.Verksamheten kan bedrivas på regional och lokal nivå samt i projektform med samverkan utanför Dalarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:STIFTELSEN MINERVA för kvinnors kunskap och kompetensutveckling i Dalarna
Organisationsnummer:883202-2027
Adress:
  • Kyrkbacksvägen 8
  • 791 33 FALUN
Telefonnummer:023-159 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:345 182 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS