ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande sjukdomar, och därvid särskilt åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina speciella önskedrömmar förverkligade, Därvid skall eftersträvas samarbete med för samma ändamål intresserade personer och organisationer. Ändamålet må fullföljas bl.a. genom anordnande och finansiering av olika arrangemang som syftar till att uppfylla barnens önskedrömmar eller som i övrigt syftar till att stimulera barnen. Stiftelsens ändamål må tillgodoses även genom stöd till institutioner, förvaltning, stiftelser, föreningar och andra för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Min Stora Dag
Organisationsnummer:802409-8264
Adress:
  • Hälsingegatan 47
  • 11331 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6605096
E-post:info@minstoradag.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS