ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att genom utdelning av stipendier ge unga sångare möjlighet att fortbilda sig i det musikdramatiska uttrycket i enlighet med Miklós Kundlers pedagogik: ”Ingen pedagog, kurs eller skola gör en artist. Den blivande artisten gör sig själv. Den pedagogiska uppgiften är att främja denna process med kunskaper, impulser och stimulans för att utveckla och tillvarata sångarens personliga egenart och konstnärliga kreativitet”. Stipendiet ska ge sångaren möjlighet att öka sin självinsikt, självständighet och kreativitet i det musikdramatiska uttrycket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Miklós Kundlers minne
Organisationsnummer:802477-7016
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS