ÄNDAMÅL

Stiftelsen Mikaelgården, här nedan benämnd Stiftelsen, har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte och inom ramen av sina tillgångar ekonomiskt stödja ideella Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Instituts verksamhet, genom 1) att, jämlikt det för Stiftelsen gällande stiftelsebrevet, ställa fastigheten Brogärdet 1:5 i Ytter-Järna socken, Stockholms län till förfogande för den ideella föreningens verksamhet, 2) att, för föreningens verksamhet, i mån av förmåga tillhandahålla tillräckliga och lämpliga fastigheter och lokaler i övrigt samt, 3) att, medverka till att tillräckliga medel inflyta, i form av gåvor eller annorledes för fastigheternas och lokalernas underhåll och vidmakthållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mikaelgården
Organisationsnummer:815600-0609
Adress:
  • RK Lauréns
  • Box 13
  • 153 07 Hölö
Telefonnummer:08-554811140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS