ÄNDAMÅL

Stiftelsen Midsommargården har till ändamål att inom Midsommarkransen och angränsande stadsdelar verka för gemanskap och förståelse mellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden, livsintressen och åldrar, samt befordra den enskildes personliga utveckling. I sådant syfte skall stiftelsen främja vård och uppfostran av barn, bereda undervisning och utbildning samt i övrigt bedriva kulturell och social verksamhet. Stiftelsen skall anordna en hemgård för att där i olika verksamhetsformer förverkliga sitt syfte, exempelvis genom barnträdgårds- och ungdomsverksamhet, grupp- och föreningsverksamhet samt folkbildningsarbete av olika slag, såsom biblioteksverksamhet, föredrag, kurser, studiecirklar m m. Stiftelsen skall i sin verksamhet giva akt på och ledas av behovet och förutsättningarna hos befolkningen i Midsommarkransen och angränsande stadsdelar samt eftersträva att bland denna befolkning så långt som möjligt förverkliga stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Midsommargården
Organisationsnummer:802002-2722
Adress:
  • Ekonomirådet
  • Järnvägsgatan 36
  • 13154 Nacka
Telefonnummer:070-4956161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS