ÄNDAMÅL

Fonden har till uppgift att efter ekonomiska förutsättningar ersätta de kostnader medlemmarna får vid sjukdom eller olycksfallsskada, som inte ersätts av Försäkringskassan, TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada) eller TFF (Trygghetsförsäkring Fritid). Storleken på utbetalningar från fonden sker till de belopp som fastställs enligt särskilda föreskrifter, som beslutas varje år av styrelsen och medlemsmöte. Fonden avsätter årligen 0,2 basbelopp för stöd till personer vid långvarig sjukdom. Styrelsen kan bevilja bidrag till sådana som ansökt om detta, enligt reglerna i särskilda tillämpningsföreskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Metallklubbens Sjukfond vid Suzuki Garphyttan Wire AB
Organisationsnummer:875001-1325
Adress:
  • Bruksvägen 2
  • 719 41 GARPHYTTAN
Telefonnummer:070-732 40 39
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 115 090 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS