ÄNDAMÅL

Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio procent därav varje år lagts till kapitalet, användas som bidrag till sammanslutningar som bedriver hjälpverksamhet bland psykiatriska patienter eller från psykiatrisk vård utskrivna personer eller som på annat sätt tilvaratar dessa gruppers intresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Organisationsnummer:802405-8334
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS