ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall delas jämnt mellan två medellösa, för gudsfruktan och flit kända, studenter vid Värmlands Nation, i första hand studerande vilka visa håg och fallenhet för det prästerliga kallet och vilkas föräldrar har tillhört eller tillhör Karlstads stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mellqvistska stipendiefonden
Organisationsnummer:802478-5258
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS