ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen, sedan kostnaderna för förvaltning och eventuella skatter betalts, skall överlämnas till föreningen för att i första hand användas till att finansiera hyra eller kostnad för repetitionslokaler. Skulle föreningen företaga sina huvudsakliga repetitioner i en av föreningen ägd fastighet skall avkastningen av det förvaltade kapitalet även kunna användas för bestridande av kostnader för fastigheten. Därest hela avkastningen icke åtgår för att täcka hyreskostnader, vård och upprustning av repetitionslokaler eller liknande kostnader äger föreningen använda resterande belopp för bestridande av kostnader för ändamål som står i överensstämmelse med föreningens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mellbyfonden
Organisationsnummer:802479-0043
Adress:
  • Magle Stora Kyrkogata 4
  • 223 50 Lund
Telefonnummer:0709-69 94 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS