ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete inom det medicintekniska området med särskild inriktning mot att skapa tekniskt underlag för industriell tillverkning av instrument och produkter som framkommit som resultat av forskningsarbete vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och/eller Göteborgs sjukvårdsinrättningar. Stiftelsen har också till uppgift att tillverka och försälja instrument och produkter som framkommit som resultat av forskningsverksamhet enligt ovan, men som inte anses vara tillräckligt kommersiellt värdefulla. Sådan försäljning sker i första hand till andra forsknings- och utvecklingsinstitutioner. Stiftelsen bör samarbeta med Chalmers tekniska högskola och med medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, så att lärosätenas expertis och andra resurser i lämplig utsträckning kan anlitas för stiftelsens utvecklingsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Medicin och Teknik
Organisationsnummer:857204-8018
Adress:
  • Chalmers
  • 412 96 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7721811
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:473 476 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS