ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas för utgivande av bidrag till barnstugeverksamheten inom Stockholms stad. Avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen med verksamhet med barn inom Stockholms stads barnomsorg
Organisationsnummer:802015-6009
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS