ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är enligt testamentet att stiftelsens avkastning skall användas för att främja vården av inom Maria församling boende behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt för diakoniverksamheten inom församlingen för att främja nämnda verksamhets uppgift att genom diakoner och diakonissor besöka och bistå ovan nämnda destinatärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Med.dr. Martha P:son Hennings fond
Organisationsnummer:843001-3527
Adress:
  • Helsingborgs Pastortat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:042- 18 90 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:216 783 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS