ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utgöra organ för kvalificerade former av samverkan avseende utveckling samt kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan Malmö högskola och å andra sidan näringslivet, affärsdrivande offentliga organ och andra externa parter, i syfte att främja företagsamhet och företagsklimat i Malmö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mecena
Organisationsnummer:802426-1078
Adress:
  • Gemensamma förvaltningen
  • 205 06 Malmö
Telefonnummer:040-665 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS