ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att på olika sätt stävja våld främst genom information om våldet, dess orsaker och konsekvenser och att genom utdelande av kontanta bidrag eller stipendier, stödja och uppmuntra fysiska eller juridiska personer eller andra sammanslutningar som gagnar stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond
Organisationsnummer:802424-5634
Adress:
  • Linnévägen 26 B
  • 791 32 FALUN
Telefonnummer:023-266 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 373 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS