ÄNDAMÅL

Fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 1:a samfond. Detta innebär således:Att fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet,att den för utdelning disponibla avkastning används för bidrag till behövande ensamstående kvinnor inom förutvarande Gävle stad,att bidrag utgår i storleksmaximerade belopp som hjälp till rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål,att vid disposition av medel från fonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämpligt samtatt avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mathilda Ströms fond
Organisationsnummer:885000-9054
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 500 689 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS