ÄNDAMÅL

Att ge stöd åt behövande äldre och sjuka inom Masthuggs församling. Utdelning får ej ske till ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta. Av den årliga avkastningen skall vården av Matilda Samuelssons grav bekostas, dock högst det belopp av avkastningen som Matilda Samuelssons fond i samfonden utgör.Kammarkollegiet har i beslut den 19 december 2007 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Masthuggs församlings donationsfond-samfond- för behövande äldre och sjuka inom församlingen
Organisationsnummer:857204-8430
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-7319230
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS