ÄNDAMÅL

Lämna hyresbidrag företrädesvis åt sådana förutvarande sjuksköterskor, som på grund av sin ålder ej förmå att längre utöva sjukvård, men även åt ännu tjänstgörande sjuksköterskor, som tillfölje av klen hälsa eller annan orsak icke kunna åtaga sig full sysselsättning; dels ock, i den mån fondens avkastning ej behöver tagas i anspråk för ovan angivna ändamål, att lämna bidrag till obemedlade sjuka för kostnader i samband med sjukdom. Fondens verksamhet skall dock icke utsträckas till andra sjuksköterskor än sådana, som äro eller varit bosatta i Göteborg eller därstädes äro eller varit verksamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mary Wijks, född Dickson, hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg
Organisationsnummer:857201-9332
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 942 737 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS