ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att antingen direkt eller genom förmedling av annan stiftelse eller sammanslutning främja sådana ändamål, som vid varje tidpunkt måste anses besitta högsta grad av allmännytta, varmed undernu rådande förhållanden huvudsakligen skall förstås att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, att främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller lytta, att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar samt att utöva barmhärighetsverksamhet. Vid utdelning från stiftelsen skall inom ovan angivna ram de ändamål äga företräde, som stiftelsens styrelse vid varje tidpunkt finner mest behjärtansvärda, och skall därvid företrädesvis tillgodoses ändamål i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
Organisationsnummer:857201-7070
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 786 791 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS