ÄNDAMÅL

Avkastningen skall nyttjas enligt bestämmelserna för Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation, Barksäters egendom, dock skall 3/4 av den årliga avkastningen stå till styrelsen för Barksäters egendom förfogande för behov vid Barksäters egendom. Utnyttjas ej den årliga avkastningen av styrelsen skall beloppet ackumuleras till kommande års avkastning, som ej utnyttjas skall tillföras fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond
Organisationsnummer:802409-4792
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS