ÄNDAMÅL

Att såsom självständig stiftelse med alla medel som står till dess förfogande svara för undervisning i och sprida kännedom om Martinus världsbild och samlade verk under betryggande former. För detta ändamål ämnar stiftelsen förvärva, förvalta och utveckla fastigheter samt underhålla dessa. Stiftelsen ämnar även ge bidrag till och förvärva andelar i andra organisationer som gagnar ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martinus Center Varnhem
Organisationsnummer:802477-5382
Adress:
  • Helen von Sydow
  • Fjugestagränd 23
  • 124 72 Bandhagen
Telefonnummer:0736-170722
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:696 463 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS