ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja kulturlivet i Karlshamn.Detta genom att underhålla och förvalta fastigheten Simrishamn 28 med adress Lotsgatan 8 i Karlshamn.Del av fastigheten hyrs ut.I övrigt skall fastigheten användas för utställning av konst och andra kulturella ändamål i nära samarbete med Karlshamns Museum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martinssonska Gården
Organisationsnummer:802478-3352
Adress:
  • Lotsgatan 8
  • 374 35 Karlshamn
Telefonnummer:0454-316 13
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS