ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning användes i första hand till underhåll och vård av minnesstenen och gravplatsen. Av besparingarna må, då Drätselnämnden finner dem tillräckliga, utgå tillfälliga premier till studerande, som utgivit förtjänstfulla avhandlingar i de skandinaviska ländernas historia eller i detta ämne visat utmärkta insikter. Premietagare utses av professorn i historia vid Lunds Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Weibulls minnesfond
Organisationsnummer:802479-3989
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS