ÄNDAMÅL

Ändamålet är att av den årliga avkastningen skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – 20 procent användas till bidrag till patienter vid Lung- och allergikliniken vid Huddinge sjukhus och 80 procent användas till bidrag till patienter vid Stockholms Geriatriska Universitetsklinik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Linds fond
Organisationsnummer:802403-1521
Adress:
  • Stockholms läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS