ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall i första hand utdelas till lantbruksstuderande ungdomar från Östra Sallerups församling, i andra hand till ungdomar från samma församling för studier efter gymnasieskolan och i tredje hand till lantbruksstuderande ungdomar i Hörby kommun. I förekommande fall skall företrädeges ges åt ättling till testators föräldrar i upp eller nedstigande led och till lantbrukarsöner från Tormastorps by i Östra Sallerups socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Frossmarks minnesfond
Organisationsnummer:842000-7182
Adress:
  • Hörby Kommun
  • 242 80 HÖRBY
Telefonnummer:0415-180 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:567 930 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS