ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas till geografiundervisningen vid läroverkets befrämjande. En tiondel av avkastningen, skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning överlämnas till den enligt fullmaktsdatum äldste läraren i geografi, vilken åligger att efter samråd med övriga lärare i geografi använda medlen ”till anskaffande av för geografiundervisningen nyttig ej nödvändigt material”. Besparade medel på avkastningen må även användas till resestipendium till en geografilärare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märta och August Wetterlings Geografifond
Organisationsnummer:878002-2821
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner
  • Stadshuset
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021-39 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS