ÄNDAMÅL

För att understödja de eterlevandes till dem, som under stormen natten emellan den 17 och 18 juli 1907 omkommo genom drunkning utanför Backudden vid Marstrand, har till ändamål att lämna understöd till de omkomnes efterlvande barn, hustrur och föräldrar.Skulle ett överskott framdeles uppstå, sedan de förolyckades efterlevande ej längre äro i behov av understöd, skall detta övrskott användas till en hjälpfond för barn med hemvist inom bohusländska skärgården, vilka genom oluckshändelse därstädes förlorat någon av sina föräldrar. Av fondens medel må ett belopp av högst ett tusen kronor innehavas av kassaförvaltaren för bestidande av löpande utgifter. Årliga räntor, som ej användas, skola läggas till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marstrands hjälpfond
Organisationsnummer:802426-5871
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS