ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall utdelas som stipendier varje år till behövande, skötsamma och särskilt begåvade män och kvinnor, födda i Kronobergs län. Stipendierna skall utgå till studier vid universitet, högskolor, gymnasieskolor, kommunala vuxenskolor och folkhögskolor samt därmed jämförliga institutioner och skolor. Stipendier kan också utgå för studieresor i samband med studier vid utbildningsanstalter enligt ovan. Stipendium kan tillfalla samma person mer än en gång och skall vid behov tillfalla vederbörande till dess studierna är avslutade. Företräde skall lämnas person, som för bedrivande av längre studier behöver hjälp under hela sin studietid, och skall därvid stipendiet tilldelas vederbörande under hela denna tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Markussens studiefond
Organisationsnummer:829500-2813
Adress:
  • Box 5041
  • 350 05 Växjö
Telefonnummer:076-148 46 96
E-post:sekreterare@markussens.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS