ÄNDAMÅL

Samfondens disponibla avkastning skall användasi första hand till förmån för eleverna vid skolväsendet inom kommunen och i andra hand för stipendier till sådana elever för fortsatta studier vid högskolor eller andra skolor.Med uttrycket ”till förmån för eleverna” anses bl a följande.- belöning åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, elevrådsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål såsom förvärv av material eller andra saker.Minst en tiondel skall läggas till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får använas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1
Organisationsnummer:865000-7258
Adress:
  • Marks kommun
  • Kommunledningskontoret, Tomas Persson
  • 511 80 KINNA
Telefonnummer:0320-217000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:621 651 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS