ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att stödja utbildning av röstbegåvad ungdom upp till 30 års ålder genom årliga stipendier av fondens behållna avkastning. Utbildningen må äga rum såväl i Sverige som utomlands. Ett eller flera stipendier må delas ut. Av avkastningen skall årligen 10 % läggas till fondens kapital varefter återstoden, sedan avdrag skett för fondens eventuella förvaltningskostnader, skall användas för fondens ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marika Paulis Stipendiefond
Organisationsnummer:802424-1682
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmsgatan 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS