ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier i tvenne lika delar, varav det ena tillfaller släktingar, en de Berg, en Liljehorn eller den som visar sig med dessa ätter vara besläktad, det andra till en mindre bemedlad studerande, född i Borgholm på Ölands land eller den del av Småland, som utgör Kalmar län, börande dessa studerande vara kända för sedlighet och flit samt vara medlemmar i Kalmar nation vid Lunds Universitet. Skulle ingen släkting anmäla sig till stipendiet må det givas till mindre bemedlad stud inom Kalmar nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marie Sophie de Bergs stipendiefond
Organisationsnummer:802479-4938
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS