ÄNDAMÅL

Överskottet från boet skall i sin helhet tillfalla Musikhögskolan Ingesund, institution vid Karlstads universitet. Högskolans prefekt skall i samråd med en lärarrepresentant och en elevrepresentant läsårsvis till avslutningen utse ur avgångsklasserna på musiklinjerna, högst två (2) stipendiater och efter eget skön fördela det årliga stipendiebeloppet mellan dem. Stipendium ur fonden kan den musikelev erhålla som dels av stipendiegruppen anses vara särskilt förtjänt därav och som dels antingen avser att använda stipendiet till musikstudier utomlands, eller som avser att använda stipendiet till att inköpa musikinstrument.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marianne Sundin Dahlskogs Musikhögskolefond
Organisationsnummer:802478-1695
Adress:
  • Karlstads universitet
  • 651 88 KARLSTAD
Telefonnummer:054-700 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 755 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS