ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Maria Pihls anda främja kvinnligt företagande och kvinnors representation i styrelsearbete i Eskilstuna. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att varje år dela ut stipendium om 50 000 kr till en kvinna som – Är en förebild och ambassadör för kvinnligt entreprenörskap och styrelsearbete – Har en långsiktig ambition med sitt engagemang – Visar gott ledarskap Styrelsen har möjlighet att justera prisbeloppet om de finner skäl för detta. Styrelsen har vidare möjlighet att undantagsvis gynna även kvinnor utanför Eskilstuna. För utdelande av bidrag kan såväl avkastning som kapital disponeras. Kapitalet får inte i sin helhet förbrukas förrän tidigast efter tio år från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Pihls Minne
Organisationsnummer:802480-2632
Adress:
  • Hamngatan 7
  • 632 20 Eskilstuna
Telefonnummer:070-2677628
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS