ÄNDAMÅL

Årliga räntan därav utdelas varje jul till gamla, behövande personer inom Färnebo kommun, med företräde för sådana, som äro födda därstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Carl Janssons fond
Organisationsnummer:872400-3515
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:104 739 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS