ÄNDAMÅL

Av utdelningar eller räntor skola årligen 10 % tillföras kapitalet, medan återstoden årligen, förslagsvis den 1 oktober, skall tillsändas kyrkokassören eller eljest den person, som är utsedd att handhava skötseln av kyrkans ekonomiska angelägenheteri Grinneröds församling. in förhoppning är, att denna gåva i framtiden skall göra det möjligt för församlingen att icke upptaga någon skatt för sin kyrkliga verksamhet eller att åtminstone minska skattebördan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Albert Hermanssons Minnesfond
Organisationsnummer:802405-0125
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS