ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till bidrag för självhjälp åt familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och vilka genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke behöva anlita den offentliga fattigvården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Lindgrens Understödsfond för familjer med minderåriga barn
Organisationsnummer:802004-6895
Adress:
  • L och E Norlunds Stiftelse
  • Hälsingegatan 61
  • 113 66 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS