ÄNDAMÅL

I första hand att bereda inom riket bosatta, äldre behövande personer (med företräde för sömmerskor), vilka är eller varit yrkesverksamma under någon längre tid med något slag av sömnads- eller annat textilarbete (t ex klädsömnad, vävning, stickning, päls- eller hattillverkning), ekonomisk hjälp i olika former, såsom fri eller subventionerad bostad med eller utan möbler eller med kontanta medel i den utsträckning, som av stiftelsen prövas vara erforderlig, samt i andra hand – och i den mån stiftelsens avkastning förslår sedan förstahandsändamålet tillgodesetts – att lämna bidrag till åldriga och i små omständigheter varande personer, som är folkbokförda inom tidigare S:t Görans församling, eller till stipendier åt mindre bemedlade studerande vid sådana läroanstalter inom Stockholms län, som meddelar undervisning i sömnad. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst 10 % fonderas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem
Organisationsnummer:802006-0326
Adress:
  • Box 49092
  • 100 28 Stockholm
Telefonnummer:08-656 88 18
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS