ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till självhjälp åt inom Luleå stift mantalsskrivna familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och som genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke skola behöva anlita den offentliga fattigvården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond för Luleå stift
Organisationsnummer:897000-3912
Adress:
  • C/o SEB Private Banking
  • Stiftelser K G5
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:0920-264750
E-post:lulea.stift@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 621 636 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS