ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att lämna bidrag till självhjälp åt inom Härnösands stift mantalsskrivna familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och som genom dylikt stöd kan beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de inte behöver anlita den offentliga socialtjänsten. Vid utdelandet av bidrag skall den ledande synpunkten vara, att det är bättre att ett fåtal erhålla effektiv hjälp än att många erhåller otillräcklig hjälp. Bidrag bör därför vara så avpassat, att det blir mottagaren till verklig hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Lindgrens Självhjälpsfond för Härnösands stift
Organisationsnummer:888000-0768
Adress:
  • Stiftskansliet
  • Box 94
  • 871 22 Härnösand
Telefonnummer:0611-254 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 047 355 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS