ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att den årliga afkastningen användas för att efter pröfning, hvarom här vidare förordnas, lemna bidrag till underhållet åt dem, som i Lazarettet sig uppehålla, för att begagna de vid Lundsbrunn befintlige eller blifvande anstalter för sjukas förbättring och för hälsovården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Holms fond
Organisationsnummer:867200-8870
Adress:
  • Brunnsvägen 34
  • 533 72 Lundsbrunn
Telefonnummer:0511-57301
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS